Croeso i Amgueddfa Llandudno

Dewch i ymweld â’r amgueddfa ddifyr yma sy’n disgrifio hanes Llandudno, ei phobl a’i diwylliant.

Mae Amgueddfa Llandudno’n bodoli er mwyn gwarchod cymynrodd Chardon, casglu gwrthrychau sy’n rhan o hanes Llandudno a’r ardal o’i chwmpas a rheoli ein hadnoddau’n effeithiol fel ein bod yn gallu diogelu, datblygu a rhannu ein casgliadau er budd a mwynhad ystod eang o ymwelwyr yn awr ac yn y dyfodol.

 

Llandudno Museum  

 

Ein casgliad Arddangosfeydd Sut i ddod o hyd i ni

Sefydlwyd Amgueddfa Llandudno ym 1927 wedi i  F.E. Chardon gymynroddi ei gasgliad gwych o baentiadau a phethau cain o bob rhan o’r byd i’r dref.

Mae dysgu’n gwbl ganolog i’n Hamgueddfa. Rydym yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu ffurfiol ac anffurfiol, gan ddarparu gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer cylchoedd meithrin, ysgolion a cholegau. Pa un a ydych yn dod ar gyfer gweithdy ynteu’n ymweld yn annibynnol, bydd ein hamgueddfeydd yn rhoi profiad dysgu diwylliannol gwerthfawr i fyfyrwyr sy’n ategu profiadau dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Ar Stryd Mostyn, wrth anelu tuag at y Gogarth trowch i’r chwith i mewn i Stryd Gloddaeth. Mae’r amgueddfa 200 metr ar hyd y ffordd gyferbyn â gwesty’r Grand Ash. Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn i’r llawr gwaelod yn unig.
 

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion