We're closing to the public from 4.30 pm on Saturday 4 August. This is to allow us to prepare for major rebuilding and expansion work which will be starting soon. Keep up with us on Facebook and Twitter - and we can't wait to see you all again!

 

Rydym ar gau i'r cyhoedd o 4.30 pm ddydd Sadwrn 4 Awst. Mae hyn er mwyn i ni paratoi ar gyfer y gwaith mawr o ailadeiladu ac ehangu'r Amgueddfa a fydd yn dechrau yn fuan. Cadwch mewn cysylltiad gyda ni trwy Facebook a Twitter - Methu disgwyl tan ini eich gweld chi'i gyd eto!”