Hygyrchedd

Rydym yn ymrwymedig i wneud ein hamgueddfa a’n casgliadau mor hygyrch â phosib ac yn croesawu ymholiadau gan ymchwilwyr sy’n dymuno archwilio ein casgliadau. Ar gyfer ein polisi mynediad at gasgliadau dilynwch y ddolen hon (i’w hychwanegu).

Mynediad ar gyfer Cadeiriau Olwyn

Hen dŷ Fictoraidd yw’r amgueddfa felly, yn anffodus, nid oes mynediad i’r llawr 1af ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’r ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn hygyrch i gadeiriau olwyn.


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion