Apêl Arbennig – Casgliad trafod


Mae Swyddog Addysg Amgueddfa Llandudno’n apelio am wrthrychau ar gyfer ei chasgliad trafod. Mae’r casgliad trafod yn adnodd addysgol pwysig a ddefnyddir yn bennaf mewn sesiynau gyda grwpiau o ysgolion i helpu i ddod â hanes yn fyw.

Sylwer na fydd deunyddiau yn y casgliad trafod yn dod yn rhan o’r casgliadau parhaol, ond byddant yn cael eu defnyddio at ddibenion addysgol ac/neu arddangos.


Os oes gennych chi unrhyw wrthrychau a restrir isod ac os hoffech eu cyflwyno’n rhodd i’r casgliad trafod, cysylltwch â
info@llandudnomuseum.co.uk


Oes Fictoria
Sampler wedi’i wneud gan blentyn o Oes Fictoria
Llyfrau o Oes Fictoria
Llusern Hud
Potel gwddf-cod gyda marblen
Bwrdd sgwrio
Twb doli
Doli
Cynhyrfydd
Hors dillad pren
Camera o Oes Fictoria
Ceiniogau o Oes Fictoria
Clocsiau o Oes Fictoria
Esgidiau chwarelwr


Y Rhyfel Byd 1af a’r 2il Ryfel Byd
Ffotograffau lleol
Papurau newydd
Llyfrau dogni
Mwgwd nwy
Iwnifformau
Dillad adeg rhyfel
Ceiniogau o’r 1940au
Rysetiau adeg rhyfel
Dillad tebyg i’r rhai y byddai faciwîs yn eu gwisgo
Chwiban cyrch awyr


Swffragetiaid
Gwregys neu froets Swffragét (gwyrdd, porffor a gwyn)
Papurau newydd yn cyfeirio at hawl i bleidleisio


1960au
Chwaraeydd recordiau
Côt Affganaidd ar gyfer dynion
Sgert fini
Arian Prydeinig o’r 1960au (darnau neu bapurau)
Ffotograffau
Pethau sy’n ymwneud â grym blodau
Cylchgronau am y Beatles
Ffôn Bakelite


Hanes yr Ardal
Ffotograffau, cardiau post neu fapiau
Swfeniriau gydag enwau lleoedd
Ceiniogau Tuduraidd
Pedol
Ceiniogau Sioraidd
Cwch hwylio tegan
Ceiniogau Prydeinig sy’n dyddio o tua 1890
Ffosilau
Fflint


Teganau
Doli tsieni
Hen deganau pren
Pypedau (anifeiliaid a chymeriadau - amrywiol)
Teganau Dinky - Matchbox
Top tro
Cylchyn
Ffigyrau hanesyddol playmobil


Golau
Lamp olew
Tortsh
Canhwyllbren
Glaniadur
Lamp storm
Lamp paraffîn
Helmed glöwr
Lamp glöwr
Lamp beic


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion