Sut i gyflwyno rhodd ariannol i’n hamgueddfa

Caiff yr amgueddfa ei staffio gan wirfoddolwyr a’i chyllido â thaliadau mynediad isel iawn, yn ogystal â derbyn cymorth a chyngor gan Wasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Os hoffech chi gyflwyno rhodd ariannol fechan i roi cymorth gyda chostau’r gwaith parhaus o gynnal a chadw a datblygu’r safle unigryw yma cliciwch ar y botwm isod.

Caiff unrhyw gyfraniad bach ei dderbyn â diolch a byddwn yn gwneud defnydd da ohono er budd y casgliad a’r amgueddfa yn y dyfodol.....


 

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion