Arddangosfeydd

Oes yr Iâ Llandudno  

5 Ebrill – 30 Medi 2014

Llandudno Cynhanesyddol

Troediwch i Oes yr Iâ…

Mae Amgueddfa Llandudno’n falch i gyflwyno’i harddangosfa newydd Oes yr Iâ Llandudno, sy’n olrhain stori Llandudno ar ddiwedd Oes yr Iâ diwethaf rhyw 13,000 o flynyddoedd yn ôl. Cliciwch Yma

Mae’r arddangosfa’n cynnwys y gwaith celf hynaf y gwyddwn iddo ddod o Gymru, sef toriad addurnog o ên ceffyl, sydd ar fenthyg dros dro o Amgueddfa Prydain. Cafodd y gwrthrych o arwyddocâd rhyngwladol hwn ei adfer o Ogof Kendrick yn y 19eg ganrif ac mae wedi dychwelyd adref er mwynhad ymwelwyr Llandudno.

Dewch i fwynhau cipolwg i fywydau’n Cyndeidiau o Oes yr Iâ...

Bu modd cynnal yr arddangosfa, a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag Amgueddfa Prydain, diolch i Brosiect Ein Treftadaeth / Our Heritage, sef menter gwerth £1.7m i ddarparu dull integredig o droi at dreftadaeth ar draws Gwynedd, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Rydym wedi trefnu darlith i nodi lansiad arddangosfa newydd Amgueddfa Llandudno, Oes yr Iâ Llandudno - 'ymwelwyr Oes yr Iâ. Llandudno 13,000 mlynedd yn ôl 'gan Jill Cook (yr amgueddfa Prydain)
NEUADD Y DREF LLANDUDNO 4 Ebrill, 2014, 19:30 Cliciwch Yma.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd ac yn cael ei ariannu trwy Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw.

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion