I Blant

Mae’r amgueddfa’n addas i blant gyda nifer o weithgareddau i gadw plant o bob oed yn ddiddig.

The museum is child-friendly with many activities to keep children of all ages entertained.

  • Cwis trywydd yr amgueddfa ar gael yn rhad ac am ddim o’r ddesg docynnau
  • Byrddau chwarae i blant gyda gemau, posau ac offer lliwio
  • Cyfrifiaduron â sgriniau cyffwrdd sy’n cynnwys llwyth o wybodaeth
  • Gweithgareddau hwyl yn ystod y gwyliau (ffoniwch am fanylion y dyddiadau a.y.y.b.)

Ar gyfer ymweliadau gan ysgolion gweler ein tudalen
Adnoddau i Ysgolion.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei gynnig i blant cysylltwch amgueddfa
info@llandudnomuseum.co.uk

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion