Cyfeillion Amgueddfa Llandudno

Ffurfiwyd Amgueddfa Llandudno gyda golwg ar hyrwyddo, cefnogi a rhoi cymorth i wella Amgueddfa Llandudno sy’n elusen gofrestredig.

Mae aelodaeth o’r Cyfeillion yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi gwaith Amgueddfa Llandudno. 

Mae’r Cyfeillion yn cynnal y gweithgareddau canlynol:    

 • Trefnu digwyddiadau codi arian.

 • Rhoi cefnogaeth a chymorth i’r Ceidwad gyda gweithrediad yr amgueddfa o ddydd i ddydd.

 • Cyflawni prosiectau i roi cymorth i gynnal a chadw ac adnewyddu strwythur yr amgueddfa.

 • Cyflawni prosiectau i roi cymorth i gynnal a chadw ac adnewyddu arteffactau ac arddangosfeydd yr amgueddfa.

 • Rhoi cymorth i drefnu digwyddiadau, ymweliadau a gweithgareddau sy’n ymwneud â gwrthrychau’r amgueddfa ar gyfer pobl leol.

 • Rhoi cymorth i adnewyddu’r arddangosfeydd presennol a gosod a thynnu arddangosfeydd dros dro.

 • Cael hwyl a mwynhau profiad cadarnhaol o ymwneud cymunedol a boddhad o wneud gwaith da i ddatblygu’r amgueddfa.

 of community involvement and satisfaction in a job well do the development of the museum.

Manteision dod yn gyfaill:

 • Rhaglen gymdeithasol o sgyrsiau ac ymweliadau achlysurol

 • Cyfle i ddysgu am hanes Llandudno.

 • Newyddlen Cyfeillion

 • Mynediad am ddim i’r amgueddfa trwy gydol y flwyddyn.

 • Helpu i warchod treftadaeth Llandudno.

I gael gwybod mwy am ymuno â’r Cyfeillion cysylltwch â Helen Bradley Helen.bradley@conwy.gov.uk 01492 575 535 neu cysylltwch â’r Ceidwad yn yr Amgueddfa.

Codir ffi aelodaeth Flynyddol o £5.00.


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion