Sut i ddod o hyd i ni

Lleoliad

Amgueddfa Llandudno. Ymddiriedolaeth Chardon.
17-19 Gloddaeth Street, Llandudno. LL30 2DD

Ar Stryd Mostyn, wrth anelu tuag at y Gogarth trowch i’r chwith i mewn i Stryd Gloddaeth. Mae’r amgueddfa 200 metr ar hyd y ffordd gyferbyn â gwesty’r Grand Ash. Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn i’r llawr gwaelod yn unig.

Mynediad

Codir ffi mynediad, ond mae disgownt ar gael i blant a theuluoedd. Ni dderbynnir cardiau credyd na debyd. Nid oes caffi i’w gael ond bydd staff yr amgueddfa’n hapus i gyfeirio ymwelwyr at dafarndai a bwytai cyfagos.

Tâl Mynediad:

Oedolion - £2.50

Plentyn - £1.00

Oriau Agor

Pasg tan 31 Hydref
Mawrth – Sadwrn a Gwyliau Banc
10.30 - 1.00 a 2.00 - 5.00 Sul 2.15 - 5.00

Tachwedd tan y Pasg
Mawrth - Sadwrn 1.30 - 4.30

 

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion