Dolenni Gwybodaeth

Dyma rai dolenni defnyddiol ....

Dolenni Lleol

Atyniadau yn Llandudno
Cynlluniwch eich diwrnod mawr yn Llandudno.

Mwyngloddiau’r Gogarth
Mwyngloddiau copr sy’n 4,000 o flynyddoedd oed – mae’n rhaid eu gweld i’w credu!

Profiad o’r Gwarchodlu Cartref
Ewch i ymweld â’n ffrindiau drws nesaf – amgueddfa ddifyr ar thema’r Ail Ryfel Byd

Tramffordd y Gogarth
Beth am brofi’r Gogarth mewn steil

Amgueddfeydd a Threftadaeth

Amgueddfa Syr Henry Jones
A hithau wedi’i lleoli yn Llangernyw, Conwy, mae’r amgueddfa hon yn dathlu bywyd y Diwygiwr Addysgol Syr Henry Jones. Mae’n codi cwr y llen ar fywyd yng Nghymru wledig dros 100 mlynedd yn ôl ac mae’n werth ymweld â hi!

Amgueddfa Teios New York
Trysor o amgueddfa ym Mhenmaenmawr sy’n archwilio twf y dref chwarel ddifyr hon.

Gwasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Conwy
Gwybodaeth am y Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r gwasanaethau sydd ar gael

Mae Casgliad y Werin Cymru
Gwefan Gymru-gyfan sy’n cynnwys casgliadau ar-lein, arddangosfeydd, mapiau a theithiau, adnoddau dysgu a llawer mwy.

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru
Sefydliad eiriolaeth sy’n cynrychioli llais Amgueddfeydd yng Nghymru.

Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau Cymru
Yn hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant Cymru trwy gefnogi Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Amgueddfa 24 Awr
Amgueddfa rithwir ar-lein yn llawn newyddion, digwyddiadau ac adolygiadau o arddangosfeydd.

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
Elusen addysgol sy'n gwneud gwaith archaeolegol.

Cynllun Hen Bethau Cludadwy
Erioed wedi dod o hyd i wrthrych ac yn ansicr beth ydyw? Dyma eich man galw cyntaf!

Archwilio
Adnodd ar-lein yn llawn gwybodaeth am safleoedd hanesyddol ac archeolegol

 

Sylwer: Nid yw Amgueddfa Llandudno yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion