Yr Ystafell Ganoloesol

Replica o ben a ganfuwyd yng nghastell Deganwy y credir ei fod yn Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr)

Bwcler a ganfuwyd yng Nghaerhun.
Math o darian yw bwcleri a oedd yn cael eu gwneud yn y 15fed a’r 16eg ganrif yn ardal Wrecsam.

Cloch Llangwstennin

Celtic hand bell from Llangwstennin Church from the 9th or 10th century

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion