Yr Ystafell Gyrchfan

Yn hanner cyntaf y 19eg ganrif, roedd Llandudno’n anheddiad bach o fythynnod glowyr. Ond o 1850 fe newidiodd y dref ei hunaniaeth a datblygodd yn gyrchfan glan-môr ffasiynol.

Dywedir bod y newid wedi deillio o sylw ar hap gan Owen Williams, pensaer o Lerpwl. Ym 1844, yn nhafarn y King’s Head, dywedodd “Dyma le prydferth a dyma le a fyddai’n gwneud tref wyliau braf.” Digwyddodd John Williams, asiant tir lleol y teulu Mostyn, glywed ei sylw. Roedd y teulu Mostyn eisoes wedi trefnu i’w tir rhwng y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gael ei ddraenio, ac roedd syniadau o ran sut y dylid ei ddatblygu. Cyfarfu’r Arglwydd Mostyn ag Owen Williams a rhoddodd gyfarwyddyd iddo fwrw ymlaen â chynlluniau i adeiladu cyrchfan newydd.

Bu pedair ysgol yn Llandudno’n cydweithio gyda Joel Cockrill a Minimal Media i gynhyrchu stori animeiddiedig 150 mlynedd o Pwnsh a Jwdi yng Ngogledd Cymru.

Gallwch ei gweld yma.

1d.Llandudno panorama c.1910..jpg

 

1. Pier PavilionCancelled.jpg 

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion