Yr Ystafell Rhufeinig

Erbyn AD77 roedd y Rhufeiniaid yn rheoli Gogledd Cymru trwy nifer o geyrydd. Roedd y rhain yn cynnwys Kanovium (Caerhun) a adeiladwyd er mwyn rheoli symudiadau i groesi’r Afon Conwy ac roedd mwy na thebyg yn cael ei defnyddio tan y 4edd Ganrif.

Roedd Kanovium yn cysylltu Diva (Caer) â Segontium yng Nghaernarfon ac mae ffyrdd yn arwain hefyd at safleoedd Rhufeinig eraill megis Tomen-y-Mur ger Trawsfynydd.

Cliciwch ar y ddolen hon i weld Kanovium

cavonium_fort_distance_shot2.jpg

Cafodd caer Kanovium ei chloddio yn y 1920au gan P.K. Bailey Reynolds, ac fe ddarganfuwyd nifer o eitemau diddorol yno, y mae pob un ohonynt bellach yn cael eu cadw yn Amgueddfa Llandudno gan ein helpu i adrodd hanes ei thrigolion.

 

Delweddau trwy ganiatâd caredig Roman Tours UK

GTJ15301_2.jpg

Wrn amlosgi Rhufeinig

GTJ15302_2.jpg

Powlen Samiaidd Rufeinig o Kanovium

GTJ15305_2.jpg

Gêm Rhufeinig o Kanovium

GTJ15306_2.jpg

Ôl troed plentyn mewn teilsen llawr Rufeinig

IMG_1739.jpg

Casgliad o arteffactau o Kanovium

Fflasg Rhufeinig o Kanovioum

Y llythyren D wedi’i gwneud o blwm o Kanovium

Postyn palisâd a ganfuwyd i lawr y ffynnon yn Kanovium

Llwy o Kanovium

 

Allwedd o Kanovium

Powlen Samiaidd o Kanovium

 

 

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion