Ein Siop

Mae siop yr amgueddfa’n cynnig ystod o roddion a chofroddion diddorol i ymwelwyr neu i’w prynu ar-lein. Caiff y siop ei chadw gan wirfoddolwyr gyda’r elw’n mynd tuag at gynnal a chadw’r amgueddfa.

Caiff y tâl post ei gyfrifo ar gyfer pob archeb a chaiff ei ddangos yn y Ddesg Dalu.

Tâl cludiant                             Gwerth yr Archeb
£3.75                                       £0.01 -   £9.99
£3.75                                     £10.00 -  £24.99
£4.95                                     £25.00 -  £74.99
£5.95                                     £75.00 - £149.99
£5.95                                    £150.00 - ac i fyny

A fyddai cwsmeriaid y tu allan i’r D.U. cystal ag ychwanegu Cludiant Rhyngwladol unwaith yn unig ar gyfer pob archeb gan ddefnyddio’r botwm isod os gwelwch yn dda.

Rhanbarth
Sylwer: Dylai Cwsmeriaid Rhyngwladol ddewis yr opsiwn hwn unwaith yn unig ar gyfer pob archeb.

Neolithic Hunting Pendant - Bison NHBIP
Crogaddurn Hela Neolithig (Bual)
Crogaddurn Hela Neolithig gyda Bual a Heliwr mewn piwter yn cael ei gyflwyno ar linyn cwyrog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn ymwneud â’r Cyfnod Neolithig.
Pris £2.00 + Tâl post

Neolithic Hunting Pendant - Boar
NHBOP
Crogaddurn Hela Neolithig (Baedd)
Crogaddurn Hela Neolithig gyda Baedd a Heliwr mewn piwter yn cael ei gyflwyno ar linyn cwyrog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn ymwneud â’r Cyfnod Neolithig.
Pris £2.00 + Tâl post

Neolithic Hunting Pendant - Stag
NHSTP
Crogaddurn Hela Neolithig (Hydd)
Crogaddurn Hela Neolithig gyda Hydd a Heliwr mewn piwter yn cael ei gyflwyno ar linyn cwyrog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn ymwneud â’r Cyfnod Neolithig.
Pris £2.00 + Tâl post

Natural History Ruler NHR
Pren Mesur Hanes Byd Natur

 

 
Pris £1.50 + Tâl post
Twisted Bracelet - Silver Plated SCB
Breichled Dro Arianblatiog
Wedi’i gwneud o fetel sy’n arianblatiog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn disgrifio sut yr oedd y Celtiaid yn hoff o wisgo gemwaith gyda’u dyluniadau unigryw eu hunain arno.
Pris £2.00 + Tâl post

Set of 4 Celtic Warriors in Box CELT4
Set o 4 o Ryfelwyr Celtaidd mewn bocs
Pedwar o ffigyrau Celtaidd wedi’u gwneud o biwter mewn bocs sydd â delweddau lliw o’r Celtiaid mewn brwydr ar y tu blaen a’r cefn ac sydd â gwybodaeth sy’n disgrifio brwydr y Celtiaid yn erbyn y Rhufeiniaid.
Pris £6.00 + Tâl post
Celtic Tree of Life Pencil Topper CIC/PT
Pensil gydag Addurn ar ffurf Coeden Fywyd Geltaidd
Croes Geltaidd wedi’i gwneud o biwter mewn dyluniad coeden fywyd wedi’i gosod ar ben pensil glas neu goch
Pris £1.50 + Tâl post

Celtic Coin Pack CEL1CP
Pecyn o Geiniogau Celtaidd
Deunydd pacio tebyg i waled gyda darnau aur sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli ar y naill ochr a gwybodaeth am y llwythau Celtaidd ym Mhrydain ar y llall.
Pris £2.50 + Tâl Post  

Roman Owl Pendant - Pewter ROPP
Crogaddurn Rhufeinig ar ffurf Tylluan wedi’i gwneud o Biwter
Tylluan wedi’i gwneud o biwter yn cael ei chyflwyno ar linyn cwyredig. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn disgrifio Minerva, y dduwies Rufeinig a ‘thylluan Minerva’ sy’n aml yn cael ei darlunio gyda hi.
Pris £2.00 + Tâl post

Set of 4 Romans in Box RP4
Set o 4 o Rufeiniaid mewn bocs
Pedwar ffigwr metel Rhufeinig mewn bocs sydd â delweddau lliw o’r Colosseum a’r Rhufeiniaid mewn brwydr arno. Ceir gwybodaeth hefyd am y Rhufeiniaid ym Mhrydain.
Pris £6.00 + Tâl post

Roman Catapult RC
Miniwr pensiliau ar ffurf Catapwlt Rhufeinig
Catapwlt Rhufeinig bach wedi’i wneud o fetel sy’n tanio go iawn. Mae’r catapwlt hefyd yn cynnwys miniwr pensiliau
Pris £2.50 + Tâl post

Roman Figure Key-Ring RKR
Torch Allwedd ar ffurf Ffigwr Rhufeinig
Ffigwr Rhufeinig, yn cael ei gyflwyno ar gadwyn dal allweddi
Pris £2.00 + Tâl post

Roman Ruler - 30cm RR
Pren Mesur Rhufeinig
Pren mesur sy’n cynnwys mesuriadau mewn centimetrau a modfeddi ac sydd hefyd yn egluro am y droedfedd a rhifolion Rhufeinig.
Pris £1.50 + Tâl post

Roman Coin Set 1 - The Invasion of Britain RCP1
Set o Ddarnau Arian Rhufeinig 1- Goresgyn Prydain.
Deunydd pacio tebyg i waled gyda dau ddarn arian sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli. Ar y tu mewn a’r cefn ceir gwybodaeth am Cesar yn goresgyn Prydain a’r llwythau Celtaidd a hanes sut yr oedd darnau arian yn cael eu defnyddio fel papurau newydd.
Pris £2.50 + Tâl post

Roman Coin Set 2 - The Romans in Britain RCP2
Set o Ddarnau Arian Rhufeinig 2 – Y Rhufeiniaid ym Mhrydain.
Deunydd pacio tebyg i waled gyda dau ddarn arian sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli. Ar y tu mewn a’r cefn ceir gwybodaeth am ymgyrchoedd Vespasian a’i fab Domitian ym Mhrydain a hanes sut yr oedd darnau arian yn cael eu defnyddio fel papurau newydd.
Pris £2.50 + Tâl post

Roman Coin Set 3 - Military Campaigns & Rebellion RCP3
Set o Ddarnau Arian Rhufeinig 3 – Ymgyrchoedd Milwrol a Gwrthryfel
Deunydd pacio tebyg i waled gyda dau ddarn arian sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli. Ar y tu mewn a’r cefn ceir gwybodaeth am Nero a Titus a’u brwydr i wastrodi gwrthryfel ym Mhrydain a hanes sut yr oedd darnau arian yn cael eu defnyddio fel papurau newydd.
Pris £2.50 + Tâl post

Roman Coin Set 4 - The Roman Occupation RCP4
Set o Ddarnau Arian Rhufeinig 4 – Meddiannaeth y Rhufeiniaid
Deunydd pacio tebyg i waled gyda thri darn arian sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli. Ar y tu mewn a’r cefn ceir gwybodaeth am feddiannaeth y Rhufeiniaid ar Brydain a Mur Hadrian
Pris £3.00 + Tâl post

Roman Coin Set 5 - Roman Coin Collection RCP5
Set o Ddarnau Arian Rhufeinig 5
Deunydd pacio tebyg i waled gyda phum darn arian sy’n atgynyrchiadau’n cael eu dal mewn pothelli ar y dudalen ganol. Mae’r wybodaeth y tu mewn yn disgrifio sut yr oedd darnau arian yn cael eu gwneud, sut yr oeddent yn cael eu defnyddio i ledaenu newyddion a beth ellid ei brynu ag arian Rhufeinig.
Pris £6.00 + Tâl post

Roman Coin Key-Ring RCKR
Torch Allwedd ar ffurf Darn Arian Rhufeinig
Atgynhyrchiad o naill ai As neu Dupondius yn cael ei gyflwyno ar gadwyn allweddi.
Pris £2.00 + Tâl post

Roman Emperor Mouse Mat EMM
Mat Llygoden Ymerawdwyr Rhufeinig
Mat llygoden sy’n dangos penddelwau ac enwau 45 o Ymerawdwyr Rhufeinig ar gefndir tebyg i farmor.
Pris £4.00 + Tâl post

Roman Eagle Pencil Topper - Pewter RE/PT
Pensil gydag Addurn ar ffurf Eryr Rhufeinig wedi’i wneud o biwter
Eryr Rhufeinig wedi’i wneud o biwter gyda’r ymadrodd SPQR oddi tano wedi’i osod ar ben pensil glas neu goch
Pris £1.50 + Tâl post

Medieval Coin Pendant - Gold Plated MCP
Crogaddurn ar ffurf Darn Arian Canoloesol Eurblatiog
Atgynhyrchiad o ddarn arian Gwilym I yn cael ei gyflwyno ar linyn cwyredig. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn disgrifio sut yr oedd darnau arian yn cael eu gwneud  a hefyd yn rhoi amlinelliad byr o hanes canoloesol.
Pris £1.50 + Tâl post

Welsh History Ruler - 30cm WHR
Pren Mesur Hanes Cymru 30cm
Pren mesur sydd â mesuriadau mewn centimetrau a modfeddi ar y naill ochr a llinell amser hanes Cymru o’r 4edd ganrif i 1955 ar y llall.
Pris £1.50 + Tâl post

Welsh Dragon Key-Ring WDKR
Torch Allwedd Draig Gymreig
Draig Gymreig brydferth wedi’i gwneud o biwter yn cael ei chyflwyno ar gadwyn allweddi o ansawdd.
Pris £2.50 + Tâl post

Welsh Dragon WD
Draig Gymreig
Draig Gymreig wedi’i gwneud o biwter yn cael ei chyflwyno mewn bag ac yn sownd mewn cerdyn gwybodaeth. Mae’r cerdyn yn cynnwys delwedd o faner Cymru ar y tu blaen a hanes y Ddraig Gymreig ar y cefn.
Pris £3.00 + Tâl post

Naval Gold Medal CMNGM
Medal Aur Llyngesol
Bychanig o fedal aur llyngesol yn cael ei chyflwyno â rhuban ac wedi’i gosod ar gerdyn. Mae’r wybodaeth ar y cerdyn yn disgrifio’r medal a bywyd Nelson
Pris £3.00 + Tâl post

Army Gold Medal CMAGM
Medal Aur y Fyddin
Bychanig o fedal aur y fyddin yn cael ei chyflwyno â rhuban ac wedi’i gosod ar gerdyn. Mae’r wybodaeth ar y cerdyn yn disgrifio’r medal a bywyd Dug Wellington
Pris £3.00 + Tâl post

Skull Pencil Topper S/PT
Pensil gydag Addurn ar ffurf Penglog
Penglog wedi’i gwneud o biwter wedi’i gosod ar ben pensil glas neu goch
Pris £1.50 + Tâl post

Skeleton Key-Ring SKEKR
Torch Allwedd Sgerbwd
Sgerbwd mewn piwter yn cael ei gyflwyno ar gadwyn allweddi o ansawdd
Pris £2.00 + Tâl post

Kings & Queens Timeline Poster - A3 KQPA3
Poster Llinell Amser Brenhinoedd a Breninesau

Poster maint A3 yn dangos siart achau Brenhinoedd a Breninesau Lloegr o Egbert i Elizabeth II. Ceir llinell amser hefyd sy’n dangos y prif ddigwyddiadau hanesyddol.
Pris £1.50 + Tâl post

Battle of Trafalgar Ruler - 30cm BTR
Pren Mesur Brwydr Trafalgar - 30cm
Pren mesur plastig gyda chentimetrau a modfeddi wedi’u nodi arno. Mae’r llun arno’n dangos golygfa o Frwydr Trafalgar ar y tu blaen a cheir llinell amser Horatio Nelson ar y cefn.
Pris £1.50 + Tâl post

Cameo Necklace Large - Gold Plated CNLG
Mwclis Cameo Mawr - Eurblatiog
Crogaddurn Fictoraidd wedi’i wneud o biwter eurblatiog gyda chameo ac yn cael ei gyflwyno ar gadwyn eurblatiog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn egluro am dueddiadau gyda gemwaith ac am William Morris.
Pris £5.00 + Tâl post

Cameo Necklace Large - Pewter CNLP
Mwclis Cameo Mawr - Piwter
Crogaddurn Fictoraidd wedi’i wneud o biwter gyda chameo ac yn cael ei gyflwyno ar gadwyn arian. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn egluro am dueddiadau gyda gemwaith ac am William Morris.
Pris £4.00 + Tâl post

Cameo Ring - Gold Plated CRG
Modrwy Cameo - Eurblatiog
Modrwy Fictoraidd wedi’i gwneud o biwter eurblatiog gyda chameo’n cael ei chyflwyno ar gerdyn gwybodaeth sy’n egluro sut y bu i’r chwyldro diwydiannol gael effaith ar emwaith a sut y caiff cameos eu gwneud
Pris £2.50 + Tâl post

Cameo Ring - Pewter CRP
Modrwy Cameo - Pewter

 

 
Miniature Cameo Necklace - Gold Plated CNVSG
Bychanig o Fwclis Cameo - Eurblatiog
Crogaddurn Fictoraidd wedi’i wneud o biwter eurblatiog gyda chameo ac yn cael ei gyflwyno ar gadwyn eurblatiog. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn adrodd hanes Fictoria a gemwaith yn ystod Oes Fictoria.
Pris £2.50 + Tâl post

Miniature Cameo Necklace - Pewter CNVSP
Bychanig o Fwclis Cameo - Piwter
Crogaddurn Fictoraidd wedi’i wneud o biwter gyda chameo ac yn cael ei gyflwyno ar gadwyn arian. Mae’r wybodaeth ar gefn y cerdyn yn adrodd hanes Fictoria a gemwaith yn ystod Oes Fictoria.
Pris £2.50 + Tâl post

Naval Cannon NCAN
Canon Llyngesol
Model cywir o ganon llyngesol wedi’i osod ar siasi sydd ar olwynion ac yn ymgorffori miniwr pensiliau
Pris £2.50 + Tâl post

Set of 4 Victorian Figures in Pack VIC4
Set o 4 Ffigwr Fictoraidd mewn Pecyn
Pedwar ffigwr Fictoraidd wedi’u gwneud o biwter mewn deunydd pacio dull cragen sydd â delweddau o Oes Fictoria ar y tu blaen a gwybodaeth am bob ffigwr ar y cefn.
Pris £6.00 + Tâl post

Single Victorian Figure - Charles Dickens VIDI
Ffigwr Fictoraidd Sengl - Charles Dickens
Ffigwr bach sy’n cynrychioli Charles Dickens ac yn cael ei gyflwyno ar gerdyn gwybodaeth lliwgar. Mae’r tu blaen yn dangos collage o ddelweddau Fictoraidd a’r cefn yn dangos y ffigyrau sydd ar gael.
Pris £1.50 + Tâl post

Single Victorian Figure - Queen Victoria VIV
Ffigwr Fictoraidd Sengl – Y Frenhines Fictoria
Ffigwr bach sy’n cynrychioli’r Frenhines Fictoria ac yn cael ei gyflwyno ar gerdyn gwybodaeth lliwgar. Mae’r tu blaen yn dangos collage o ddelweddau Fictoraidd a’r cefn yn dangos y ffigyrau sydd ar gael.
Pris £1.50 + Tâl post

Penny Key-Ring - Victoria VICPKR
Torch Allwedd Ceiniog Fictoraidd
Ceiniog Fictoraidd wreiddiol yn cael ei chyflwyno ar gadwyn allweddi o ansawdd
Pris £2.00 + Tâl post

Victorian Educational Colouring Postcards VICCC
Cardiau Lliwio Addysgol Fictoraidd
 
Pris £2.00 + Tâl post
Victorian Thimble VTH
Gwniadur Fictoraidd
Atgynhyrchiad o wniadur Fictoraidd yn cael ei gyflwyno mewn bocs clir gyda cherdyn gwybodaeth, sy’n egluro am briodas Fictoria â’r Tywysog Albert a’r gwniadur coffaol hwn.
Pris £2.50 + Tâl post

Loose Quill Pen 30-35cm QUILL
Pen Cwilsen Rhydd 30-35cm

Pluen go iawn gyda beiro wedi’i fewnosod yn y pen. Cyflwynir y gwilsen mewn amrywiaeth o liwiau deniadol
Pris £1.00 + Tâl post

British History Ruler - 30cm BHR
Pren Mesur Hanes Prydain - 30cm
Pren mesur sydd â mesuriadau mewn centimetrau a modfeddi ar y naill ochr a llinell amser brenhinoedd a breninesau Lloegr ar y llall.
Pris £1.50 + Tâl post

Kings & Queens Coin Mouse Mat KQCMM
Mat Llygoden Darnau Arian Brenhinoedd a Breninesau

 

 
Pris £4.00 + Tâl post
Victoria Cross Pencil Topper CMVC/PT
Pensil gydag Addurn ar ffurf Croes Fictoria
Croes Fictoria wedi’i gwneud o biwter efyddblatiog wedi’i gosod ar ben pensil glas neu goch
Pris £1.50 + Tâl post

Skull & Crossbones Pencil Topper SC/PT
Pensil gydag Addurn ar ffurf Penglog ac Esgyrn Croes
Penglog ac esgyrn croes wedi’u gwneud o biwter ac wedi’u gosod ar ben pensil glas neu goch.
Pris £1.50 + Tâl post


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion